Juridiske dokumenter

Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort. Som udgangspunkt gælder arvelovens fordeling af din arv, men hvis du opretter et testamente, kan du selv få indflydelse på, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Testamentet kan gyldiggøres på to forskellige måder. Det skal enten dateres og underskrives hos en notar hos din lokale byret eller foran to uvildige vidner, som kan stå inde for din tilregnelighed og vilje på tidspunktet. Vi anbefaler altid at få underskrevet dit testamente hos en notar, da dette dermed vil blive opbevaret hos Centralregisteret for Testamenter, og skifteretten automatisk får det tilsendt, når du går bort.

Pris:

2000 KR. EKSKL. GEBYR TIL NOTAR PÅ 300 KR.

Vi hjælper også med...

Gavebrev

Et gavebrev er et dokument som beviser, at en gave et givet. Det er ikke nødvendigt at oprette et gavebrev, når der gives en gave til en anden, men såfremt der er tale om en større gave, så kan det være en fordel at gøre.

Pris: 500 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Indbotestamente

Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette et almindeligt testamente.

Pris: 200 kr.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende.

Pris: 200 kr.

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

Pris: 500 kr.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort.

Pris: 500 kr.