Juridiske dokumenter

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten regulerer ægtefællernes formuedeling under ægteskabet og i forbindelse med separation, skilsmisse og død.

Udgangspunktet mellem ægtefæller er, at såfremt ægtefæller skal skilles, så deles deres formue ligeligt mellem dem – dette kaldes delingsformue. I en ægtepagt er det bl.a. muligt for ægtefæller at oprette særeje, således at dele af ægtefællernes formuer ikke skal deles med den anden part i tilfælde af skilsmisse. Det kan være enormt omkostningsfuldt ikke at have oprettet en ægtepagt, hvis den ene af jer eksempelvis kommer ind i ægteskabet med langt flere penge end den anden, da disse så vil skulle deles ligeligt mellem jer, hvis I bliver skilt. Ligeledes kan det være nødvendigt at oprette en ægtepagt med særeje, hvis den ene af jer har en virksomhed, som ikke kan tåle at skulle deles ligeligt.

Pris:

2.000 KR. EKSKL. TINGLYSNINGSAFGIFT PÅ 1.850 KR., VI TINGLYSER DOKUMENTET FOR JER.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt udgør en juridisk bindende aftale mellem ægtefæller og regulerer formuedelingen i løbet af ægteskabet samt ved separation, skilsmisse og død. Mens delingsformue (formuefællesskab) er standardpraksis ved skilsmisse, tillader en ægtepagt ægtefæller at skræddersy deres formueforhold. Særeje kan i den forbindelse oprettes, og det betyder, at visse aktiver ikke deles ved skilsmisse, og det kan være kritisk, især hvis der er stor forskel i økonomisk bidrag til ægteskabet eller ved eksistensen af en virksomhed.

At undlade at oprette en ægtepagt kan være blive et økonomisk problem, især hvis der er ubalance i formuefordelingen mellem ægtefællerne. SikkerFremtid.nu tilbyder professionel assistance i oprettelsen af ægtepagter til en pris på 2.000 kr. eksklusive en tinglysningsafgift på 1.850 kr. Vi sikrer, at dokumentet opfylder alle nødvendige juridiske krav og tinglyser det for jer. Med vores service kan I trygt planlægge jeres økonomiske fremtid og undgå potentielle komplikationer ved skilsmisse.

smiling elderly couple reading book on the quay at daytime
New married couple

Hvad skal en ægtepagt indeholde?

En ægtepagt er en juridisk aftale, og det er afgørende at overveje nøje, hvad den skal indeholde. Ved oprettelse af en ægtepagt bør ægtefællerne klart specificere, hvordan formueforholdene skal reguleres under ægteskabet og i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Det er essentielt at inkludere detaljer om eventuelle særejeejendele eller -aktiver, der skal undtages fra deling ved skilsmisse. Det er også vigtigt at overveje, om ægtepagten skal være tidsbegrænset eller gælde i hele ægteskabet. Ægtepagten bør desuden indeholde bestemmelser om ændringer eller ophævelse af aftalen samt eventuelle konsekvenser af ægtefællernes død.

SikkerFremtid.nu står til rådighed ved oprettelsen af ægtepagter. Vi tilbyder professionel vejledning for at sikre, at alle juridiske krav imødekommes, og at ægtepagten nøje afspejler ægtefællernes ønsker. Med vores service kan I trygt håndtere formueforholdene i jeres ægteskab og minimere potentielle konflikter i fremtiden.

For en skræddersyet og juridisk korrekt ægtepagt, der opfylder jeres specifikke behov, kontakt SikkerFremtid.nu. Vores erfarne eksperter sikrer en professionel og pålidelig proces, så I kan skabe klarhed og sikkerhed omkring jeres formueforhold.

Ofte stillede spørgsmål

Særeje og ægtepagt er tæt forbundne begreber inden for formuedeling i ægteskaber. En ægtepagt er det juridiske dokument, der regulerer ægtefællernes formuedeling, og den kan inkludere bestemmelser om særeje. Særeje refererer specifikt til den del af formuen, som ægtefællerne beslutter ikke skal deles ved skilsmisse. Mens ægtepagten er selve dokumentet, er særeje en bestemt type aftale, der kan indgås inden for rammerne af ægtepagten for at skabe klare retningslinjer for formuefordeling.

Et testamente kan udelukkende regulere den økonomiske fordeling af aktiver i tilfælde af en ægtefælles død. En ægtepagt kan derimod foretage reguleringen i forbindelse med skilsmisse og kan også få betydning i tilfælde af den ene ægtefælles død.

Hvis man opretter særeje via en ægtepagt, kan dette særeje kun indgå som arv i forbindelse med et dødsfald, og du kan dermed disponere over det via et testamente. Dette indebærer, at særejet ikke er en del af formuefællesskabet i forbindelse med et dødsfald og dermed undtaget for det skiftet i forbindelse med dødsfald.

En ægtepagt gælder som udgangspunkt indtil en eventuel skilsmisse eller en ægtefælle dør. Derudover er det også muligt at gøre ægtepagter tidsbegrænset.

Vi hjælper også med...

Samejeoverenskomst

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Arveforskud

Indbotestamente

Back view of elderly couple holding hands while walking together outdoors

Min sidste vilje

Gavebrev

Gældsbrev

Portrait, couple and elderly parents at beach on holiday, vacation or travel. Face, family men and

Arveafkald

Testamente

Fremtidsfuldmagt

Ægtepagt

Børnetestamente