Juridiske dokumenter

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende. Har du fx bestemte ønsker til din begravelse, så er det ikke fordelagtigt at indskrive dem i dit testamente, idet testamentet ofte først bliver taget frem efter begravelsen, har fundet sted. Det anbefales i stedet, at du indskriver ønskerne som ”min sidste vilje”, så dine pårørende kan se dine ønsker allerede ved din død.

Pris:

200 KR.

Back view of elderly couple holding hands while walking together outdoors

Vi hjælper også med...

Samejeoverenskomst

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Arveforskud

Indbotestamente

Back view of elderly couple holding hands while walking together outdoors

Min sidste vilje

Gavebrev

Gældsbrev

Portrait, couple and elderly parents at beach on holiday, vacation or travel. Face, family men and

Arveafkald

Testamente

Fremtidsfuldmagt

Ægtepagt

Børnetestamente