Juridiske dokumenter

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen. En samejeoverenskomst kan fx laves mellem samlevende, venner, familie osv.

En samejeoverenskomst regulerer bl.a. de økonomiske aspekter ved samejet, hvordan I hver især kan råde over jeres fælles bolig, hvordan I hver især har mulighed for at komme ud af samejet igen osv. Den ene part lægger ofte et større indskud i ejendommen end den anden, hvilket bør indskrives i en samejeoverenskomst – hertil kan der også aftales en integreret låneaftale. Betalingen af de løbende månedlige udgifter for ejendommen kan lige ledes aftales i samejeoverenskomsten, samt hvad der skal ske, hvis den ene af parterne misligholder betalingen. Hvis I går fra hinanden eller den ene af jer går bort, kan det på forhold aftales, hvad der skal ske med ejendommen.

Pris:

2000 KR. 

Vi hjælper også med...

Samejeoverenskomst

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Arveforskud

Indbotestamente

Back view of elderly couple holding hands while walking together outdoors

Min sidste vilje

Gavebrev

Gældsbrev

Portrait, couple and elderly parents at beach on holiday, vacation or travel. Face, family men and

Arveafkald

Testamente

Fremtidsfuldmagt

Ægtepagt

Børnetestamente