Juridiske dokumenter

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort. Dette gælder dog kun med ægtefællernes fælles børn, såfremt en eller begge ægtefæller har et barn fra et tidligere forhold, så skal dette barn give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo ved barnets forælders død.

Uskiftet bo betyder, at ægtefællernes aktiver og passiver ikke gøres op ved den førstafdøde ægtefælles død. Den længstlevende ægtefælle vil dermed have rådighed over samme fælles formue som inden den førstafdøde ægtefælles død, og eventuelle arvinger vil dermed ikke få udbetalt sin arv før den længstlevende ægtefælle går bort. Ægtefællen skal råde over formuen på forsvarligvis og boet skal skiftes såfremt ægtefællen gifter sig på ny.

Pris:

500 KR.

Vi hjælper også med...

Samejeoverenskomst

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Arveforskud

Indbotestamente

Back view of elderly couple holding hands while walking together outdoors

Min sidste vilje

Gavebrev

Gældsbrev

Portrait, couple and elderly parents at beach on holiday, vacation or travel. Face, family men and

Arveafkald

Testamente

Fremtidsfuldmagt

Ægtepagt

Børnetestamente